Vanglad

Tõsiasi, et viibid vanglas, ei tähenda seda, et kaotad oma inimõigused. Neid tuleb endiselt järgida, hoolimata sellest, et oled oma vabaduse kaotanud. Giid selgitab sinu põhilisi inimõigusi vanglas ja kuidas neid tagada tuleks.

Vangistamise põhjused

Sind võidakse vanglasse paigutada:

  • kui kohus on leidnud, et oled süüdi kuriteos ja määranud sulle vangistuse või
  • sind hoitakse sinu kohtumenetluse jooksul eeluurimisvangistuses ja sa ootad oma kohtuasjas lõplikku otsust

Eesti karistusseadustikus on ära toodud kuriteod, mille puhul võib vangistust karistusena kasutada. 

Vangistus ja inimõigused

Inimõiguste kontekstis peetakse vangistust ja teisi kinnipidamisviise vabaduse kaotuseks. Kuigi isik on vabaduse kaotanud, ei kaota ta vangis olles oma inimõigusi. Kinnipeetavatel on õigus elada normaalselt elu niipalju, kui see on võimalik.

Vastavalt rahvusvahelistele lepetele võid luua sõprussuhteid, hoida kontakti oma perega, töötada ja õppida, hääletada valimistel, tunda end turvaliselt ja hoida end tervena. Riigil on kohustus seda tagada. Seega vastutab riik vanglas olevate elutingimuste, meditsiiniabi, turvalisuse ja muude aspektide eest.

Info giidi kohta

Käesolev giid selgitab tingimusi, milles tuleb kinnipeetavaid hoida, kuidas vangla personal peab kinnipeetavaid kohtlema, meditsiiniabi, mida kinnipeetavad peaksid saama, kuidas nad võivad suhelda vanglavälise maailmaga, kui ka mis liiki töö, usuliste ja muude tegevustega võivad kinnipeetavad vangis olles tegeleda. See selgitab ka kuidas kinnipeetavad saavad kaevata nende vangistusega seotud probleemide üle.

Loe lisaks oma õiguste kohta eeluurimisvangistuse menetluses eeluurimisvangistuse osast.

Loe lisaks oma õiguste kohta vangis:

Viimati uuendatud 25/07/2023