Kirjavahetus ja kokkusaamised

Sul peaks olema võimalik säilitada oma isiklikke ja perekondlikke suhteid inimestega väljaspool vanglat nii normaalselt kui võimalik. Sul on ka õigus pidada kirjavahetust oma advokaadi ja riigiasutustega ilma järelevalveta.

Õigus suhelda

Vangla juhtkond peab tagama, et sulle antakse võimalus suhelda oma perekonna, sõprade, advokaadi, arsti ja teiste isikutega. Vanglaväline suhtlemine sisaldab kirjade saatmist, kõnede tegemist ja külalistega kokkusaamist. 

Piirangud

Sinu vanglavälist suhtlust inimestega võib piirata vaid turvalisuse põhjustel või distsiplinaarkaristuse tulemusel (näiteks kui sind paigutatakse karistuseks kartserisse distsiplinaarkaristuse kandmiseks, ei ole sul õigust lühiajalisteks ega pikaajalisteks kokkusaamisteks). Kui vangla juhtkond piirab sinu vabadust kirjutada või helistada inimestele väljaspool vanglat või saada oma perekonnaga kokku, peavad selliste piirangute jaoks olema mõjuvad põhjused.

Info selle osa kohta

See giidi osa selgitab kellega ja kui tihti peaks sul olema lubatud suhelda ja millised inimõigused võivad sellega seoses mõjutatud olla.

Loe lisaks järgnevate suhtlusliikide kohta:

Viimati uuendatud 25/09/2018