Tervis

Vangla juhtkond vastutab sinu vanglas viibimise ajal sinu heaolu, kaasa arvatud füüsilise ja vaimse tervise eest

Kui vajad meditsiiniabi, peab vangla juhtkond tagama, et sobiv arst vaatab sind läbi ilma põhjendamatu viivituseta.

Ravi ja inimõigused

Selleks, et hinnata, kas ravi vanglas vastab inimõiguste standarditele, pead tähelepanu pöörama nendele põhilistele küsimustele:

  •  Kas said arsti juurde kui see oli vajalik?
  •  Kas sind vaadati läbi korralikult?
  •  Kas sind raviti tõhusalt?

Kulud

Mitte kogu meditsiiniabi ei pea olema tasuta. Eesti seadused sätestavad, millise meditsiiniabi eest peab tasuma riik ja millise meditsiiniabi eest pead tasuma ise.

Info selle osa kohta

See giidi osa selgitab, milline meditsiiniabi ja ravi tuleb tagada ja millal selle puudumine võib viia inimõiguste rikkumiseni.

Viimati uuendatud 25/09/2018