Töö, religioon ja igapäevased tegevused

Vangis olles tuleks sulle anda võimalus elada oma elu nii normaalselt kui võimalik. See tähendab, et sulle peaks olema kättesaadav piisavalt igapäevaseid tegevusi, kaasa arvatud võimalus järgida oma usku, õppida, töötada ja treenida.

Põhitegevused

Tagada tuleb teatud miinimum põhitegevused, nagu näiteks igapäevased treeningud õues või oluliste religioossete rituaalide järgimine. Kuid ulatus, milles muud tegevused peavad olema tagatud, sõltub olemasolevates ressurssidest ja sinu režiimist vanglas.

Igapäevased tegevused ja inimõigused

Igapäevaste tegevuste puudumine koosmõjus muude ebapiisavate tingimustega võib viia füüsilise ja vaimse mandumiseni ning võib rikkuda ebainimliku või alandava kohtlemise keeldu. Võimetus järgida oma religiooni oma tingimuste tõttu võib rikkuda sinu usuvabadust.

Info selle osa kohta

Giidi see osa selgitab sinu õigust haridusele, tööle, väljas treenimisele ja õigust järgida oma religiooni ja ulatust, milles peaksid seda vanglas olles teha saama.

Loe lisaks erinevat liiki igapäevategevustest:

Viimati uuendatud 25/09/2018