Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu inimõigusi on rikutud, on sul õigus selliste rikkumiste üle kaevata. See on oluline, et lõpetada kestvat rikkumist, hoida ära tulevasi rikkumisi või saada hüvitist.

Kui usud, et sinu inimõigusi on rikutud, on sul õigus selliste rikkumiste üle kaevata. See on oluline, et lõpetada kestvat rikkumist, hoida ära tulevasi rikkumisi või saada hüvitist.

Kaebused vangla juhtkonnale

Vangla personal ja vangla juhtkond vastutavad heade tingimuste ja korra säilitamise eest vanglas. Nende üle teostab järelevalvet Justiitsministeeriumi vanglate osakond. Justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisekontrolli talitus menetleb muuhulgas rikkumisi, teostab kontrolli vanglate üle ning teostab jälgimist ja kriminaalmenetlusi vanglas kui ka kogub ja analüüsib andmeid. Seega võid üldiselt kõik kaebused vangla personali või kaaskinnipeetavate üle esitada kas vangla juhile või Justiitsministeeriumi vanglate osakonnale. Loe lisaks üldise kaebuste menetluse kohta.

Erikaebused

Teatud olukordades pead esitama kaebuse seda laadi kaebuste menetlemiseks, nagu näiteks kuritegude uurimiseks loodud eriasutustele. Loe lisaks nendest eranditest.

Loe erinevate kaebemenetluste kohta:

Viimati uuendatud 25/09/2018