Mis on inimõigused?

Inimõigused on alusstandardid, mis on olulised võimaldamaks inimestel elada turvaliselt ja väärikalt.

Inimõigused kaitsevad meie elusid ja kehasid, võimaldavad meil elada vabadena ja täide viia erinevaid tegevusi – end väljendada, omandada uut informatsiooni, kohtuda sõprade ning sarnaselt mõtlevate inimestega jne. 

Reaalsete ja praktiliste inimõiguste tagamiseks on riigid vajalikke seadusi vastu võttes neid seletanud ja kaitsnud.

Eestis on inimõigused nende kõige algsemas vormis selgitatud Eesti põhiseaduses. Kuid on olemas ka teised seadused, mis selgitavad täpsemalt, mida iga õigus tähendab, samuti ka mis on lubatud ja mis keelatud.

näide Eesti põhiseadus sätestab, et kõik on seaduse ees võrdsed ja et kedagi ei tohi diskrimineerida. Kuid soolise võrdõiguslikkuse seadus, võrdse kohtlemise seadus ja teised seadused täpsustavad seda, kuidas see õigus toimib erinevates valdkondades nagu näiteks tööhõives, hariduses, tervishoius ja juurdepääsus kaupadele ja teenustele.

Hinda oma teadmisi

Kui soovite giidi kasutada õppeotstarbel, pakub giid teile võimaluse hinnata enne või pärast õppimist oma teadmisi inimõiguste kohta, tehes teste erinevatel giidis sisalduvatel teemadel.

Loe edasi inimõiguste kohta uurides alltoodud teemasid:

Viimati uuendatud 25/07/2023