Mida peaks inimõigustest teadma?

Kõigil inimestel on õigus inimõigustele.

Igaüks, kõikjal

Need õigused ei tulene rahvusest, rassist, soost, seksuaalsest sättumusest või varalisest seisundist. Mõnikord arvatakse, et ainult neil, kes ei ole midagi halba teinud, on inimõigused ja et teised neid ei vääri. See pole tõsi. Teatud õigusi võidakse vahel piirata, kuid inimõigusi, iseenesest, ei või kelleltki ära võtta. 

näide Kui oled toime pannud kuriteo ja satud vanglasse, on sinu vabadus piiratud, mis on osa sinu karistusest. Kuid sind ei tohi peksta, näljutada ega mõnitada.

Õiguste tasakaalustamine

Inimõigusi võidakse piirata. Mõndasid sinu õigusi ja vabadusi võidakse piirata, et kaitsta teiste õigusi ja vabadusi, ja ka ülejäänud ühiskonna huvides. 

näide Kui paned toime kuriteo ja teed kellelegi viga, võidakse sind karistuseks vangi panna ja võid kaotada oma vabaduse. On vaid mõned õigused, mida ei tohi kunagi piirata. Need on piinamise keeld ja orjuse keeld. Piinamine ja orjastamine ei ole õigustatud mitte ühegi asjaolu puhul.

Piirangud

Inimõigused ei tähenda seda, et võid teha mida iganes tahad. Seda selgitab kõige paremini ütlus, et sinu vabadused lõppevad seal, kus teise vabadused algavad. Sinu huvid ja vabadused peavad olema tasakaalus teiste omadega ja leida tuleb kompromiss.

näide Sa ei tohi avalikult õhutada vaenu teatud inimeste grupi vastu (näiteks nende nahavärvi või usu põhjal). See ei tähenda, et oled jäetud ilma sõnavabadusest, kuna see vabadus ulatub vaid nii kaugele et see ei mõjuta liigselt teiste õigusi. Igas situatsioonis tuleb hinnata ja tasakaalustada erinevate inimeste huvisid. Riik peab selleks tagama volitatud asutuse. 

Viimati uuendatud 23/01/2024