Kes kaitseb inimõigusi?

Riik kui peamine inimõiguste garanteerija peab tagama inimõiguste austamise ja kaitse riigis.

Riik ja ombudsman

Inimõigusi tuleb austada ja kaasata kõigi riigiinstitutsioonide (kohtute, korrakaitse, valitsuse, omavalitsusinstitutsioonide  jne) otsusetegemise protsessi ja tegevustesse. Lisaks sellele nõudele on Eestis riiklik ombudsman – õiguskantsler, kes jälgib, et inimõigusi austatakse ja kaitstakse. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegium võib kontrollida kas erinevad seadused ja määrused rikuvad inimõigusi.

Loe pikemalt õiguskantsleri kohta.

Loe pikemalt Riigikohtu kohta.

Euroopa ja rahvusvahelised asutused

Sageli kui riik vastutab inimõiguste rikkumise eest, ei ole selle riiklik kaitseskeem probleemiga tegelemiseks piisav. Sellepärast ongi olemas mitmed rahvusvahelised asutused, mis jälgivad ja kehtestavad inimõiguste kohustusi riikidele. Sellised asutused võivad olla rahvusvahelised kohtud (Euroopa Inimõiguste Kohus) või jälgimist teostavad asutused (nagu Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee).

Loe pikemalt selle kohta, millised asutused on sinule kui üksikisikule juurdepääsetavad

Organisatsioonid

Inimõigusi jälgivad ja kaitsevad ka riiklikud ja rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid. Need on sageli eraõiguslikud mittetulundusorganisatsioonid, mis töötavad eri tasemetel teatud õiguste kaitseks, pakuvad tasuta õigusabi inimõiguste rikkumiste ohvritele ja/või organiseerivad teadlikkuse tõstmise kampaaniaid. Mitmed valitsusvälised organisatsioonid üle maailma on aidanud kaasa muudatustele ebapiisavalt kaitstud inimõigustega seoses.    

Viimati uuendatud 11/04/2024