Millised õigused on olemas?

Inimõigused koosnevad erinevatest õigustest ja vabadustest.

Neid õigusi ja vabadusi saab teemade kaupa jagada kahte peamisse rühma: kodaniku- ja poliitilised õigused ning sotsiaalsed ja majanduslikud õigused. Kuid kõik inimõigused on omavahel seotud ja üksteisest sõltuvad: ühest ilma jätmine võib negatiivselt mõjutada teisi õigusi.

Kodaniku- ja poliitilised õigused

Kodaniku- ja poliitilised õigused kaitsevad inimesi peamiselt riigivõimu ja põhjendamatult nende ellu sekkumise eest. Need tagavad peamiselt seda, et saad ühiskonnas turvaliselt elada ja avalikus elus osaleda. Seetõttu peab riik kõiki kodaniku- ja poliitilisi õigusi kaitsma ja täies mahus austama.

Sotsiaalsed ja majanduslikud õigused

Sotsiaalsed ja majanduslikud õigused garanteerivad, et igaühele antakse võimalused, millega nad suudavad täita oma majanduslikud ja sotsiaalsed vajadused. Need on väga lähedalt seotud meie heaoluga. Riigid peavad ette võtma vajalikke samme selles suunas, et täielikult realiseerida majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi.

Kuid mõnedel juhtudel nõuab nende õiguste kaitse ja tagamine palju ressursse, mida osadel riikidel ei ole. Ressursside puudus ei anna neile riikidele siiski võimalust passiivsusele ja lõputule viivitamisele. Riikidel on kohustus kaitsta ja tagada neid õigusi kõrgeimal võimalikul tasandil vastavalt oma võimalustele ja nad peavad näitama välja tahet areneda parema kaitse suunas.

Tutvu mõnede tähtsaimate õigustega:

Viimati uuendatud 23/01/2024