Mis on peamised inimõigustealased dokumendid?

Teatud siseriiklikud ja rahvusvahelised inimõiguste dokumendid võivad sinu jaoks olulised olla.

Eesti dokumendid

Eestis on inimõigused kaasatud siseriiklikku õigusesse kõrgeimal tasemel – meie põhiseadusesse. Põhiseaduse teine peatükk sisaldab mitmeid olulisi inimõigusi.

Lisaks põhiseadusega tagatud õigustele on inimõigused tagatud ka teiste seadustega, nagu näiteks soolise võrdõiguslikkuse seadusega, võrdse kohtlemise seadusega ja isikuandmete kaitse seadusega.

On veel palju teisi seaduseid, mis ei ole iseenesest inimõiguste dokumendid, kuid mis kaitsevad inimõiguste erinevaid tahke.

näide Kriminaalmenetlusõigus sisaldab sätteid, mis tagavad inimõigused kriminaalmenetluses.

Euroopa ja rahvusvahelised dokumendid

On mitmeid olulisi rahvusvahelisi inimõiguste dokumente, millega Eesti on liitunud ja mis on seetõttu Eestile siduvad.

Mõned dokumendid on üldsed ja sisaldavad laia valikut inimiõigusi. Need jaotuvad järgmiselt:

Materjalid

Viimati uuendatud 02/03/2019