Kas mul on kohustusi?

Sul on ka kohustus austada teiste inimõigusi. Sinu kohustused inimõiguste vallas tulenevad väga lihtsast põhimõttest: kui kohtled teisi väärikalt ja austusega, kohtlevad teisedki sind nii.

Austus teiste vastu

Sinu kohustus on teisi austada: nii inimesi sinu ümber kui teisi ühiskonnaliikmeid üldiselt. Austus võib tähendada mitut asja: olla tolerantne, mitte ebaõiglaselt diskrimeerida neid, kes on teistsugused, olla abivalmis jne. Teiste nii kohtlemine parandab üldiselt keskkonda, kus oma päeva veedad.

Õiguste tasakaalustamine

Nimelt, oma õigusi kasutades ürita austada piire, kus võivad saada rikutud teiste õigused. See ei tähenda, et oled oluliselt piiratud või et sinu õigused on vähemolulised. Kuid võid üritada tasakaalustada oma õigusi teiste omadega, nii et kõik saaksid oma õigusi kasutada. 

näide Kui otsustad väljendada oma arvamust sotsiaalsetel või poliitilistel teemadel internetis, ära kasuta halvustavat sõnastust ja ära tee isiklikke süüdistusi.

Koostöö

Viimasena, kui oled kusagile oma õiguste rikkumise pärast kaevanud, on sul kohustus teha koostööd. Sageli tuleb inimõiguste rikkumise üle kaevates kirjutada ametlik kaebus ühes või teises formaadis. Sinu ülesanne on selgitada seda, mida sa tead ja mis võiks asjasse puutuda nii detailselt kui võimalik. Kui asutused, mis sinu kaebust kaalutlevad, vajavad rohkem informatsiooni, on sinu huvides üritada anda nii palju informatsiooni kui saad.

Viimati uuendatud 02/03/2019