Mis on inimõiguste rikkumine?

Riik on peamine inimõiguste kaitsja ja tal on pädevus võtta kasutusele inimõiguste kaitsmiseks vajalikke meetmeid. Seega kannab riik vastutust siis, kui sinuga on midagi juhtunud.

Olukord, mis viib inimõiguste rikkumiseni, võib tekkida järgmistel juhtudel:

Riigipoolne rikkumine

Inimõiguste rikkumine võidakse toime panna inimeste poolt, kes töötavad riigi heaks ja nende käitumist loetakse siis riigipoolseks käitumiseks. Ametnikud võivad olla mitmesugused: valitsuse ja munitsipaalasutuste töötajad, politseiametnikud, prokurörid, kohtunikud jne.

näide Sinu õigus õiglasele kohtumenetlusele on rikutud kui kohtunik ei ole lubanud sul esitada kohtule oma väiteid olukorras, kus seadus sätestab, et sa oleksid pidanud seda tegema, kuid teisele poolele see võimalus anti. Sellises olukorras on riik otseselt sinu inimõigusi rikkunud, kuna kohus (ja kohtunik) on osa riigisüsteemist.

Riigipoolne suutmatus kaitsta

Riik ei kaitsnud sind, kui tal oli kohustus sind kaitsta. Sel juhul võis probleem tekkida sinu ja teise üksikisiku vahel, kus riigil oli kohustus sinu kaitseks sekkuda, kuid ei teinud seda.

näide Kui sind tänaval rünnatakse, on riigil kohustus seda kuritegu uurida ja vastutavat isikut politsei ja prokuratuuri kaudu karistada. On oluline eristada seda, et ründaja käitumine on kriminaalrikkumine, kuid mitte inimõiguste rikkumine. Kui politsei ei uuri seda kriminaalrikkumist korralikult ja seega olid jäetud abitusse olukorda, on see inimõiguste rikkumine.

oluline Iga üksikjuhuline negatiivne sõnavahetus või intsident teise ühiskonnaliikmega ei vii ilmtingimata olukorrani, kus inimõigusi on rikutud. Riigil ei ole kohustus sekkuda iga sellise olukorra puhul.

näide Sinu naabri ebaviisakus või sinu palve vaiksem olla mittetäitmine võib olla solvav, kuid riik sellistes olukordades tavaliselt ei sekku, ja see ei vii inimõiguste rikkumiseni.

Viimati uuendatud 23/01/2024