Sa võid püüda oma õiglase kohtumenetluse õiguse rikkumise eest hüvitist saada vaid siis, kui oled üritanud rikkumist ära hoida või parandada menetluse jooksul, kus see oli võimalik. See on iseäranis oluline, kui sinu kriminaalmenetlust ei viidud läbi mõistliku aja jooksul. Sel juhul peaksid kohtul paluma oma vangistust lühendada, kui sulle mõisteti vabadusekaotus.

Kui arvad endiselt, et sinu õiglase kohtumenetluse õiguse rikkumist ei parandatud, siis sellise rikkumise eest hüvituse saamiseks pead sa:

Materjalid

Viimati uuendatud 11/01/2017