Euroopa Inimõiguste Kohus

Euroopa Inimõiguste Kohus on iseseisev rahvusvaheline kohus, mis vaatab läbi kaebusi inimõiguste rikkumiste kohta. Kohtu istungid toimuvad Prantsusmaa linnas Strasbourgis.

Materjalid

Viimati uuendatud 06/05/2019