Õiguskantsler on ainuisikuline ja sõltumatu põhiseaduslik institutsioon, kelle ülesanne on seista selle eest, et Eestis kehtivad seadused oleksid kooskõlas põhiseadusega ja et Eesti inimeste põhiõigused ja -vabadused oleksid kaitstud. Õiguskantsler on eraldiseisev valitsusest, Riigikogust ja kohtutest.

Viimati uuendatud 11/04/2024