Millal võib õiguskantsleri poole pöörduda?

Esitage õiguskantslerile avaldus, kui leiate, et seadus või muu õigustloov akt ei vasta põhiseadusele või seadusele või kui avalikke ülesandeid täitev asutus või isik on teie õigusi rikkunud. Diskrimineerimisvaidluse lahendamiseks saate avalduse esitada ka füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku tegevuse kohta. 

Õiguskantsler võib keelduda avalduse läbivaatamisest, kui see on esitatud pärast aasta möödumist ajast, mil saite teada või oleksite pidanud teada saama, et avalikke ülesandeid täitev asutus või isik rikkus teie õigusi. 

Õiguskantsler võib keelduda läbi vaatamast diskrimineerimisasja, kui avaldus on esitatud pärast nelja kuu möödumist ajast, mil saite teada või oleksite pidanud teada saama väidetavast diskrimineerimisest.

Avalduse esitamisel pidage silmas järgmist:

Materjalid

Viimati uuendatud 02/03/2019