Diskrimineerimise olukorrad

Diskrimineerimist võib esineda erinevates olukordades, kõige sagedamini töökohas, haridusasutustes või kaupu ja teenuseid ostes. Riigiasutused ja eraõiguslikud üksused või eraisikud on kõik seotud kohustusega mittediskrimineerida ja nad ei või kedagi nende omaduste tõttu erinevalt kohelda.

Erinev kohtlemine, mis põhineb sellistel omadustel nagu sinu vanus, rass, rahvus jne, on üldiselt keelatud. Teatud aladel esineb diskrimineerimist suurema tõenäosusega. Seetõttu on olemas erieeskirjad, mis kaitsevad diskrimineerimise eest töösuhetes, hariduses, juurdepääsus üldkasutatavatele kaupadele ja teenustele, tervishoiule ja muule. 

oluline Ka teistel aladel on võimalik kogeda diskrimineerimist, ja kaitsta oma õigusi, eriti kui sind diskrimineerivad sellised riigiasutused, nagu politsei ja teised korrakaitseastused, või haldusorganid.

Diskrimineerimine ja inimõigused

astavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele  ei tohi kedagi diskrimineerida. See on iseseisev õigus, see tähendab, et sellele õigusele võib toetuda ilma viitamata teistele õigustele, mis võivad kehtida riigi poolt reguleeritud aladele.

Teatud aladel (näiteks töösuhetes) on diskrimineerimise keeld detailsem. On olemas alasid, kus diskrimineerimine on levinum, ning kus ka Euroopa Liit on õigusaktide koostamisel aktiivsem. Teistel aladel on kaitse üldisem.

Info selle osa kohta

Giidi see osa selgitab, kuidas rakendub diskrimineerimise keeld kõige tavalisemates olukordades.

Loe lähemalt kõige enamlevinud olukordadest:

Materjalid

Viimati uuendatud 27/03/2019