Teatud olukordades võib isiklikel omadustel põhinev erinev kohtlemine olla lubatud või isegi kohustuslik. Kuid sellised olukorrad on haruldased ja peavad ammendavalt seaduses kirjeldatud olema.

Sinu isiklikel omadustel põhinev erinev kohtlemine võib olla lubatud teatud erakordsetel juhtumitel. Näiteks siis, kui teatud isiklikud omadused on töö jaoks väga olulised, või kui haridus või kaubad ja teenused on mõeldud teatud gruppi kuuluvatele isikutele. Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustel on tavaliselt palju vähem tegevusruumi erandeid rakendada, kui eraõiguslikel ühendustel ja isikutel.

Mõnikord võivad sellised erandid ja erinev kohtlemine saada riikliku poliitika osaks, millega võidelda ajaloolise või sügavalt juurdunud diskrimineerimise vastu. Sellisel juhul on erinev kohtlemine suunatud teatud inimeste grupi, kes on ühiskonnas ebavõrdsel positsioonil, olukorra normaliseerimisele. Näiteks on mõistlike abinõude tagamine töökeskkonnas vajalik puuetega inimeste paremaks kohtlemiseks ja nende diskrimineerimise ärahoidmiseks.

Info selle osa kohta

Giidi see osa selgitab kõige levinumaid erandeid, millega võib õigustada erinevat kohtlemist teatud olukordades.

 

Loe lähemalt kõige enamlevinud eranditest:

Materjalid

Viimati uuendatud 02/03/2019