Andmed ja privaatsus

Sinu isikuandmed on tihedalt seotud sinu eraeluga, mis on kaitstud inimõigusega privaatsusele. Seega tuleb igasuguseid isikandmetega seotud tegevusi teostada seaduslikult, et seda õigust mitte rikkuda.

Isikuandmed on sellised isiku kohta käivad andmed, mida saab koguda, salvestada ja kasutada; neid saavad erinevail viisidel töötleda ametivõimud, eraisikud või muud asutused. 

Õigus eraelu puutumatusele

Sinu isikuandmed on privaatne informatsioon ja tihedalt seotud sinu eraeluga. Inimõigused kaitsevad sinu eraelu. Seega riivab igasugune tegevus, mis kasutab sinu andmeid sinu inimõigust eraelule, kuid mitte alati ei ole tulemuseks selle õiguse rikkumine. Andmete töötlemine on sageli normaalse igapäevaelu elamiseks vajalik. Andmete töötlemine ei ole probleem, kui sa oled sellega nõustunud ja seda tehakse seaduslikult.

Kuid võib esineda ka olukordi, kus sinu andmeid töötleti sinu nõusolekuta ja ilma sinu eraelu kaitsmata. Andmete töötlemine on seega oluline, et tagada sinu isikuandmete sobilik kasutamine ja et kaitsta sinu õigust eraelule.

Info giidi kohta

Käesoleva giidi eesmärk on selgitada, mis on isikuandmed, mis on kõige sagedasemad olukorrad, mil sinu isikuandmed on teiste valduses ja kasutuses ning kuidas sellised tegevused võivad sekkuda sinu inimõigusesse eraelule ja seda rikkuda. Giid selgitab ka seda kuhu peaksid kaebama, kui usud, et andmete töötlemine on rikkunud sinu õigust eraelule.

Materjalid

Viimati uuendatud 16/12/2022