Õigus kontrollida oma kujutise kasutust on osa õigusest privaatsusele. Seega, et mitte rikkuda põhiõigusi, peavad teised seda õigust austama.

Sinu välimus on su isiku üks olulisi aspekte. Su kujutis on unikaalne ning paljastab füüsilisi omadusi, mis võimaldavad sind teistest eristada.

Sinu kujutis

Kui võtad osa ühiskondlikust elus, võib juhtuda, et sind pildistatakse või filmitakse. Kui pildistajaks või filmijaks on keegi teine, võib juhtuda, et su kujutist kasutatakse edaspidi mitmel moel ilma, et sa sellest teadlik oleksid. Mõnikord aga pead sa pildistamisega nõustuma, näiteks passi taotledes või personalitoimikute jaoks. Teine kord aga jagad ise pilte endast vabatahtlikult, näiteks Facebooki selfiesid postitades. 

Õigus enda kujutisele

Õigus privaatsusele sisaldab õigust kontrollida enda kujutise kasutamist. See tähendab, et sul on muuhulgas õigus esitada vastuväiteid ja keelata enda kujutise salvestamist, reprodutseerimist, säilitamist ning avalikustamist. Samal ajal võib see õigus olla vastuolus teiste isikute põhiõigustega.Näiteks, kui ajakirjanik soovib avaldada artikli teemal, mille vastu on suur avalik huvi, ja sinu pildi avaldamine on sealjuures asjakohane ning oluline. 

Sellest peatükist

Sellest peatükist saad lugeda selle kohta, millistes olukordades sinu kujutist töödelda võidakse, kuidas leida tasakaal vastanduvate huvide vahel ja kuidas ennast õigusrikkumiste korral kaitsta.

Käesolev peatükk keskendub fotode ja videoülesvõtete töötlemisele ning avalikustamisele. Kui aga soovid lugeda olukordade kohta, kus sind on video vahendusel jälgitud ja arvad, et sellega on rikutud su õigust privaatsusele, leiad selle kohta infot videovalvele keskenduvast peatükist. 

Materjalid

Viimati uuendatud 07/08/2019