Tööhõive ja töökoht

Sageli töödeldakse su andmeid töösuhte raames, näiteks siis kui kandideerid töökohale või hiljem terve töösuhte vältel. Kui su andmeid ei töödelda sealjuures õiguspäraselt, võidakse seejuures rikkuda sinu õigust privaatsusele.

Sinu tööandja võib nõuda, et esitaksid teatud isikuandmeid ning seejärel neid andmeid säilitada ja neid isegi kolmandate isikutega (nt maksuametiga) jagada. Lisaks võib su tööandja teostada sinu sidevahendite kasutust ja teostada töökohal videovalvet

Millised põhiõigusi võidakse selle käigus rikkuda?

Kõik need tegevused riivavad sinu õigust privaatsusele, mis aga ei tähenda, et tööandja ei või andmeid mitte mingil juhul koguda ega salvestada. Seda tuleb lihtsalt teha õiguspäraselt, proportsionaalselt ning sinu privaatsusest lugu pidades. 

Selles peatükkis

See peatükk annab ülevaate erinevatest olukordadest, mil su andmeid võidakse töösuhte raames töödelda, ja õpetab sind hindama, kas sealjuures on su õigus privaatsusele piisavalt kaitstud. 

Materjalid

Viimati uuendatud 09/06/2019