Andmekogud ja registrid

Sinu andmete kogumine andmekogudesse ja registritesse ning nende säilitamine riivab sinu õigust isikuandmete kaitsele või õigust privaatsusele. Kui sealjuures pole toimitud õiguspäraselt, siis on sinu õigust privaatsusele rikutud.

Mitmed avalikud ja eraomandis olevad andmekogud sisaldavad hulgaliselt isikuandmeid ning neid kasutatakse erinevatel eesmärkidel. Näiteks säilitavad sinu biograafilisi andmeid nii Eestiriik elanikeregistris ning mitmes teises andmekogus kui ka sinu pank oma kliendibaasis. 

Era-ja avalikud andmekogud

Avalikud andmekogud kuuluvad avalike asutuste omandisse ja neid hallatakse riigi nimel. Sinu isikuandmete nendesse andmekogudesse kaasamine on sageli seadusest tulenevalt kohustulik. Eraandmekogud kuuluvad eraõiguslikele asutustele, nagu näiteks ettevõtetele ja organisatsioonidele. Sinu isikuandmete nendesse andmekogudesse kaasamine vajab alati õiguslikku alust, näiteks sinu nõusolekut.

Isikuandmete hoiustamine ja kasutamine nii avalikes kui eraandmekogudes ja registrites on seadusega reguleeritud ja lubatud vaid kindlates olukordades. Need olukorrad on ammendavalt nimetatud isikuandmete kaitse üldmääruses.  

Õigus eraelu kaitsele

Isikuandmete säilitamine iseenesest on juba eraelu puutumatuse õiguse rikkumine. Säilitamise eesmärk, andmete tegelik kasutamine ja tõsiasi, et sel ei pruugi sinu jaoks olla negatiivseid tagajärgi, ei muuda seda tõika.

Sellest peatükist

Käesolevast peatükist saad lugeda selle kohta, kuidas peab sinu andmeid andmekogudes ja registrites töötlema ja kuidas saad oma õigusi kaitsta. 

Materjalid

Viimati uuendatud 07/08/2019