Videovalvet kasutatakse üha enam nii era- kui ka avalikus ruumis. Valve võib küll olla ohutuse tagamiseks vajalik, kuid juhul, kui seda ei teostata õiguspäraselt, võib see rikkuda isikute õigust privaatsusele.

Viimastel aastakümnenditel on oluliselt tõusnud valvekaamerate kasutamine erinevates paikades, nagu näiteks kauplustes, koolides, avalikes asutustes ja töökohtades. Näiteks võib politsei rakendada videovalvet avalikes kohtades, hoidmaks ära õigusrikkumisi ja tuvastamaks nendega seotud isikuid, kuid näiteks lasteaedades ja koolides on videovalve eesmärgiks laste turvalisus ja alale sisenevate ning sellelt väljuvate isikute tuvastamine. 

Milliseid inimõigusrikkumisi võib esineda?

Videovalve piirab sinu õigust kontrollida enda isikuandmete töötlemist ning sekkub sinu eraellu. See võib rikkuda su õigust privaatsusele. Videovalve käigus su tegevus salvestatakse, salvestis säilitatakse ning seda võib hiljem erinevatel eesmärkidel kasutada. Videovalve kujutab endast seega andmetöötlust ning see on lubatud vaid seaduses ette nähtud juhtudel.   

See peatükk

See peatükk on pühendatud situatsioonidele, kus sind on avalikus- või eraruumis videokaamerate  abil jälgitud, ja sa arvad, et sellega on rikutud su õigust privaatsusele. Kui soovid leida infot pildistamise, filmimise ning materjali avaldamise kohta üldisemalt, siis selle kohta saad lugeda peatükist sinu kujutis

Loe täpsemalt filmimise kohta kriminaalmenetluse kontekstis.
Loe täpsemalt töökohal toimuva videojälgimise kohta.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/08/2019