Terviseandmed on väga delikaatsed ning selleks, et mitte riivata su õigust eraelu kaitsele, kehtivad neile kõrgendatud kaitsenõuded.

Alates päevast, mil me sündisime, on tervishoiuasutused ja kindlustusfirmad kogunud ja töödelnud andmeid meie tervise kohta.

Selliste andmete hulka kuulub teave analüüside tulemuste, veregrupi, HIV positiivsuse, diagnooside, ravi ja geneetiliste eelsoodumuste kohta. Kõik see on osa meie terviseloost ja annab ülevaate meie tervislikust seisundist ning heaolust.

Kõik tervisega seotu kuulub kahtlemata eraelu sfääri. Terviseandmed on erakordselt delikaatsed ja seetõttu kehtivad neile kõrgendatud kaitsenõuded.

Selle peatüki kohta

See peatükk annab ülevaate sellest, kuidas su terviseandmeid töödelda nii, et sealjuures ei rikutaks õigust eraelu kaitsele.

Materjalid

Viimati uuendatud 09/06/2019