Ebainimiliku või alandava kohtlemise ja piinamise keeld

Mida sisaldab kohustus tagada inimlik ja väärikas kohtlemine ja kuidas hinnata seda, kas seda on rikutud.

Igaühel on õigus inimlikule ja väärikale kohtlemisele. See tähendab, et riigi esindajatel on kohustus mitte vaid vältida sinu ebainimlikku või alandavat kohtlemist või sinu piinamist, vaid nad peavad ka aktiivselt kaitsma ja uurima kõiki juhtumeid, mil keegi teine on kedagi nii kohelnud.

Uuri lisaks järgmiste teemade kohta:

Materjalid

Viimati uuendatud 30/04/2019