Teatud olukordades pead oma kaebuse esitama eriasutustele, mis on mõeldud tegelema teatud konkreetse nõudeliigiga, nagu näiteks kuritegude uurimise või meditsiiniabi kvaliteedi hindamisega.

Üldiselt pead oma kaebuse esitama konkreetsele organile kui vangla juhtkonda ei peeta piisavalt kvalifitseeritud või sõltumatuks, et sinu kaebust läbi vaadata, ja kui on olemas teised asutused, mis on loodud seda liiki nõuete läbivaatamiseks.

Kõige levinumad erandid üldmenetlusele on:

Materjalid

Viimati uuendatud 25/09/2018