Üldised kaebused

Kui usud, et sinu inimõigusi on sinu vanglas viibimise ajal rikutud, võid esitada sellise rikkumise eest kaebuse. See on oluline kestva rikkumise ärahoidmiseks, tulevase rikkumise välistamiseks või hüvitise saamiseks.

Mitte hiljem kui sinu vanglasse saabumisele järgneval päeval pead kohtuma vanglateenistuse ametnikuga, kes selgitab sulle sinu õigusi ja kohustusi kinnipeetavana. Sulle tuleb anda kirjalikku teavet seaduste kohta, mis reguleerivad sinu vangistuse täitmist, vangla sisekorraeeskirja kohta ja kaebuste esitamise korra kohta.

Loe lisaks järgmiste kõige levinumate kaebuste liikide kohta:

Materjalid

Viimati uuendatud 25/09/2018