Kuidas kaevata, kui usud, et sinu väljendusvabadust on ebaseaduslikult piiratud

Kõikvõimalikke meetmeid või sanktsioone, mis piiravad sinu väljendusvabadust, võib kehtestada vaid siis, kui nad on:

  • seadusega ette nähtud
  • vajalikud seadusliku eesmärgi saavutamiseks: teiste isikute eraelu kaitseks
  • proportsionaalsed

Kui kohus või mõni muu korrakaitseasutus on kehtestanud piirangud sinu väljendusvabadusele, mis ei põhine ühel eelpool mainitud kriteeriumitest, on sul oma õiguste kaitsmiseks mitmeid viise:  

Edasikaebamine

Sinu väljendusvabaduse ebaseaduslik piiramine võib olla seotud ka kohtuveaga õiguse kohaldamisel. Näiteks, piirates sinu väljendusvabadust võib kohus eksida sinu poolt avalikuks tehtud teabe vastu avaliku huvi hindamisel ja arvesse võtmisel. Sellistel juhtudel võid esimese astme kohtu otsuse edasi kaevata kõrgema astme kohtusse. Kui kõrgema astme kohus sinu kaebuse tagasi lükkab, võid esitada kaebuse Riigikohtule, mille otsus on lõplik.

Kui Riigikohus sinu kaebuse tagasi lükkab, võid esitada kaebuse Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

Põhiseaduslik kaebus

Eestis täidab kõrgeima astme kohtu ja põhiseadusliku järelevalve kohtu ülesandeid Riigikohus. Vaid president, õiguskantsler, kohaliku omavalitsuse volikogu või parlament võib esitada Riigikohtule nõudeid õigustloovate aktide põhiseadusliku järelevalve kohta. Seetõttu ei oleks tavaliselt sul, kui üksikisikul, lubatud otse Riigikohtule õigustloovate aktide põhiseadusliku järelevalve kohta kaebusi esitada, kui sinu väljendusvabadust on piiratud vastavalt seadustele, mida pead Eesti põhiseaduse või Euroopa inimõiguste konventsiooni vastasteks. Kuid Riigikohus võib otsustada kaebusega tutvuda, kui ta järeldab, et sul ei ole oma nõude esitamiseks ja õiguste kaitsmiseks ühtegi teist viisi.

Kui Riigikohus otsustab sinu kaebust läbi vaadata ja kas ei kinnita või kinnitab, et õigusnorm ei riku sinu väljendusvabadust, võid esitada kaebuse Euroopa Inimõiguste Kohtule.

Kui Riigikohus keeldub sinu kaebust läbi vaatamast, peaksid võimalusel esitama oma nõude väljendusvabaduse piiramise vastu, vastavalt rikkumisele, haldus- või kriminaalkohtumenetluse reegleid järgides.

Võid esitada kaebuse ka õiguskantslerile, selgitades oma põhjendust selle kohta, kuidas sinu õigusi on piiratud ja miks teatud tegevused on põhiseaduse või Euroopa inimõiguste konventsiooni vastased. Kui õiguskantsler nõustub sinu vaatenurgaga, võib ta teha soovituse muuta seadust, et see oleks kooskõlas põhiseadusega, või esitada teatise Riigikohtule, soovitades kuulutada seadus kehtetuks.

Materjalid

Viimati uuendatud 18/11/2018