Kuidas kaevata sinu eraelu puutumatuse rikkumise korral, või kui sinu väljendusvabadust on ebaseaduslikult piiratud.

Sul on õigus esitada kaebus ja küsida hüvitust, kui usud, et sinu õigust eraelu puutumatusele on rikutud sinu eraelu kohta käiva teabe levitamisega.

Sul on ka õigus kaevata, kui usud, et sind on ebaseaduslikult takistatud või karistatud kellegi eraelu kohta käiva teabe levitamise eest. Võid kaevata ka siis, kui arvad, et sinu karistus on olnud ebaproportsionaalselt range.

Viimati uuendatud 23/05/2017