Väljendusvabadus võib olla piiratud, kui isik või grupp, kes seda kasutab, rikub teise isiku või grupi põhilisi demokraatlikke väärtusi. Kõik piirangud peavad olema seaduslikud ja üksikjuhtumitel põhinevad erandid.

Õiguste tasakaalustamine

Avalikud kõned, artiklid ja muul viisil tehtud väljendusavaldused võivad tõsiselt kahjustada või isegi õhutada vaenu või vägivalda teise isiku või grupi vastu. Seega peab ühe isiku või grupi väljendusvabadus olema tasakaalustatud teiste isikute õigustega. Väljendusvabadus võib olla piiratud, kui seda kasutav isik või grupp rikub teise isiku või grupi õigusi või ühiskonna demokraatlikke väärtusi üldiselt.

See kehtib ka vabadusele pääseda juurde teabele. Näiteks on luureagentuuri ametnikel ja meditsiinitöötajatel keelatud avaldada teavet, mida nad on saanud oma töökohustusi täites.

Hindamiskriteeriumid

Sellegipoolest peavad kõik piirangud väljendusvabadusele olema seaduslikud ja üksikjuhtumitel põhinevad erandid. Seega peavad politsei, kohtud, riigiasutused ja isegi eraettevõtted ja organisatsioonid näitama, et kõik piiravad meetmed:

  • on kehtestatud seadusega,
  • teenivad õiguspärast eesmärki,
  • on vajalikud õiguspärase eesmärgi tagamiseks ja 
  • on proportsionaalsed.

Loe lisaks erinevate piiramisviiside ja seaduslike piirangute hindamiskriteeriumite kohta allpoolt:

Viimati uuendatud 24/05/2017