Kohtueelne staadium on osa kriminaalmenetlusest peale kohtuasja avamist ja enne kohtumenetluse algust. Kohtueelses staadiumis veab sinu kohtuasja politsei või prokurör.

Kohtueelne staadium koosneb kahest osast: uurimise etapist ja kohtu alla andmise etapist.

Uurimise etapp

Uurimise etapp on kriminaalmenetluse esimene etapp, mil politsei üritab selgeks teha, mis kohtuasjas juhtus. Seda teostab tavaliselt politsei ja prokurör, või erakordsetel juhtudel mõni muu spetsiaalne asutus, nagu näiteks spetsiaalne korruptsioonivastane asutus. Selles algetapis vastutab uurimise läbiviimise eest uurija ja seetõttu tuleks kõik kaebused uurimisrühma liikmete tegevuse kohta suunata talle.

näide Kui arvad, et eksperdi teod on rikkunud sinu õigusi, peaksid esitama kaebuse sinu kohtuasja eest vastutavale uurijale. 

Kui sa arvad, et sinu õigusi on rikkunud sinu kohtuasja vedava uurija teatud teod või otsused, peaksid esitama kaebuse järelevalvet teostavale prokurörile.

näide Kui uurija on keeldunud lubamast sul osaleda mõnes uurivas tegevuses ilma sulle seda otsust põhjendamata, võid esitada kaebuse järelevalvet teostavale prokurörile. 

Kohtu alla andmise etapp

Selles etapis valmistatakse kohtuasja ette kohtuks ja see algab ametliku süüdistuse esitamisega. Kohtu alla andmise etapis vastutab sinu kohtuasja eest prokurör. Kui arvad, et prokuröri teatud teod või otsused on õigusvastased ja rikuvad sinu õigusi, peaksid esitama kaebuse  kõrgema staatusega riigiprokurörile. Kui sa ei tea, kes kõrgema staatusega prokurör on, peaksid kirjutama ka prokuratuuri, mis edastab sinu kaebuse vastutavale prokurörile. 

näide Kui prokurör on keelanud sulle juurdepääsu kohtuasja toimikule, peaksid esitama kaebuse kõrgema staatusega prokurörile või prokuratuurile. 

Menetlused ja tähtajad

Kõik otsused, mida võib edasi kaevata, peavad sisaldama informatsiooni menetluse ja nende edasikaebamise tähtaegade kohta.

Tavaliselt ei saa edasi kaevata uuriva kohtuniku otsuseid. Kuid kui tahad kaevata uuriva kohtuniku tegude või otsuste peale, peaksid esitama kaebuse selle kohtu esimehele.

oluline Väga oluline on järgida selliste nõuete tähtaegu. Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt võib uurija või prokuröri otsuseid edasi kaevata kümne päeva jooksul otsuse saamise kuupäevast alates. Kui tahad kaevata uurija või prokuröri teatud tegude üle, peaksid kaebuse esitama kümne päeva jooksul alates päevast, mil sellest tegevusest teada said.

Materjalid

Viimati uuendatud 27/04/2017