Sulle halduskaristuse määranud asutuse kohustus on tõendada, et oled täide saatnud haldusõiguserikkumise.

Konkreetne riigiasutus peab tagama piisavad ja asjassepuutuvad tõendid, mis tõestavad sinu vastutuse. Kuid see kohustus ei tähenda, et sa ei pea tõestama oma väidete õigsust.

Teatud fakte või õiguslikke arvamusi peetakse tõesteks, kui ei ole tõestatud teisiti. Need eeldused ei riku sinu õigusi seni, kuni sulle on antud võimalus neid vaidlustada. 

näide Eeldatakse, et kõik inimesed teavad oma professionaalseid kohustusi või et nad on oma elukoha riigi seadustest tulenevate kohustustega tuttavad. 

Kui sul on alibi või teatud tingimused näitavad, et sa ei ole vastutav, ja need ei ole kohtuasja toimikus mainitud, ei pea asutus neid otsima. Sinu kohustus on need kohtu tähelepanu alla tuua ja tõestada nende tõesus. 

Materjalid

Viimati uuendatud 30/11/2018