Viimasel paaril aastakümnendil kohaldatekse üha rohkematel töökohtadel videovalvet, seda nii avalikkusele ligipääsetavates ruumides, nagu näiteks poodides või restoranides kui ka piiratud ligipääsuga ruumides nagu haiglates või koolides.

Valve eesmärk

Tööandjad võivad põhimõtteliselt juhul, kui see teenib õiguspärast eesmärki, videovalvet kohaldada. Õiguspäraseks eesmärgiks võib olla näiteks laste kaitse lasteaedades või koolides või soov kaitsta oma vara varguste eest. Samas ei tohi kaamerad olla paigutatud kohtadesse, kus inimesed vajavad privaatsust kõige enam, nagu näiteks tualettruumidesse. Kaamera paigutamiseks sobivamad kohad on näiteks sisse- ja väljapääsud ning koridorid.

Videovalvest teatamine

Pea meeles, et su tööandja peab sind kohaldatava videovalve korrast  teavitama ja et sul on õigus tutvuda enda kohta säilitatud andmetega. Vahel aga kui valvest teavitamine võib takistada selle eesmärkide saavutamist, ei pea tööandja sind sellest teavitama. 

näide Kui tööandja kahtlustab, et mõni töötaja jagab konfidentsiaalset informatsiooni, nagu näiteks ärisaladusi teiste firmadega või varastab firma vara, võib kahlusaluste varjatud jälgimine piiratud aja vältel õigustatud olla. 

Milliseid põhiõigusi võib videovalve rikkuda?

Videovalve piirab sinu kui töötaja õigust kontrollida enda isikuandmete töötlemist ning sekkub sinu eraellu. See võib rikkuda su õigust privaatsusele. Videovalve käigus su tegevus salvestatakse, salvestis säilitatakse ning seda võib hiljem erinevatel eesmärkidel kasutada. 

Kas videovalvet on teostatud õiguspäraselt?

Hindamaks, kas videovalvet on läbi viidud õiguspäraselt ning kas selle käigus on sinu privaatsust austatud, tuleks vastata allpool välja toodud küsimustele. Kui vastad mõnele neist eitavalt, on tõenäoliselt rikutud sinu õigust privaatsusele. Sel juhul võid esitada kaebuse, mille kohta võid lähemalt lugeda siit.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/08/2019