Sinu tööandja võib nõuda, et esitaksid teatud isikuandmeid: 

  • tööintervjuul ja hilisema valikuprotseduuri käigus
  • töölepingu koostamisel ja töötoimiku ettevalmistamisel 
  • kogu töösuhte vältel

Õiguspärase andmetöötluse tingimused

Sinu andmete töötlemine piirab sinu õigust kontrollida enda kohta käivat isiklikku teavet ja riivab sinu õigust privaatsusele. Sellepärast tuleb sinu andmete töötlemisel lähtuda isikuandmete kaitse üldmääruses sätestud nõuetest.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/08/2019