Kuidas kaebata ja saada hüvitist õigusvastase sidevahendite, video ja audio järelevalve eest?

Kui kahtlustad, või oled teadlik sellest, et sind on varjatult jälgitud või et sinu sidevahendeid on pealt kuulatud, ning arvad, et seda ei ole tehtud

  • kooskõlas õigusnormidega ja/või
  • see ei ole vajalik ja proportsionaalne teiste õigustatud huvide kaitseks

võid vaidlustada otsuse või toimingu õiguspärasuse pädeva asutuse ees.

Nõuded erinevad vastavalt sellele, kas varjatud jälgimist pani toime

  • uurimisasutus või
  • julgeolekuasutus.

Lisaks erineb jälgimise vaidlustamine vastavalt sellele, milline asutus vastavaks toiminguks loa andis.

Materjalid

Viimati uuendatud 09/06/2019