Kui arvad, et sinu isikuandmeid ei ole töödeldud õiguspäraselt uurimis- või operatiivtoimingute teostamise käigus ja et sinu inimõigust privaatsusele on rikutud, on sul õigus kaevata.

Sinu sidevahendite ja tegevuste varjatud jälgimine, aga ka elektronseadmete ja andmete läbiotsimine ja konfiskeerimine vaieldamatult piirab sinu isikuandmete kasutamise kontrolli õigust ja seega ka sinu õigust eraelule. Kui sa arvad, et toime pandud uurimis- ja operatiivtoimingud on õigusvastased ja/või ebaproportsionaalsed, võid ametivõimude otsuseid ja toiminguid vaidlustada.

Selles peatükis

Sellest peatükist võid lugeda selle kohta, kuidas kaitsta enda õigusi, ja kuidas leida hüvitust, kui sinu õigusi on rikutud.

Materjalid

Viimati uuendatud 09/06/2019