Approval of operational action

Kuna julgeolekuasutused (Kaitsepolitseiamet ja Teabeamet) viivad jälgimistoiminguid täide alluvuspositsioonilt, võid nende toiminguid vaidlustada vastavalt halduskohtumenetlus seadustikule.

Võid täide viidud toimingute õiguspärasust vaidlustades kohata takistusi. Riiklikud seadused ei paku tõhusat kaitset sinu andmete potentsiaalse kuritarvitamise ja väärkasutamise eest operatiivtoimingutes. Loe sellest, kuidas vaidlustada ebatõhusat seaduslikku regulatsiooni.

Materjalid

Viimati uuendatud 09/06/2019