Millised on sinu põhiõigused kinnipidamisel?

On olemas teatud olulised õigused, mida pead teadma, kui sind kinni peetakse. Politseil on kohustus sind nendest õigustest teavitada.

On oluline teada, et sul on õigus:

  • teada sinu kinnipidamise põhjust ja sulle esitatud süüdistusi
  • mitte anda tunnistusi ja informatsiooni, mida võidakse kohtus sinu vastu kasutada
  • kaasata advokaat
  • teavitada oma kinnipidamisest oma sugulasi, haridusasutust või tööandjat

Teave selle osa kohta

See osa selgitab, mida need õigused tegelikult tähendavad ja millal tuleb sind neist teavitada.

Viimati uuendatud 05/09/2017