Sul on õigus teabele kinnipidamise põhjuste ja sulle esitatud süüdistute kohta.

Õigus teabele

Inimõiguste kohaselt on nõutud, et sinu kinnipidamisel peab politsei sind teavitama sinu kinnipidamise põhjustest ja sulle esitatud süüdistustest. See on väga oluline kaitsemeede, sest kui sa tead, milles sind süüdistatakse ja miks sind kinni peetakse, on sul võimalus tõhusamalt vaidlustada kinnipidamise alust ja vajadust. See teave tuleb edastada sulle või sinu advokaadile.

Millist teavet tuleb anda ja millal?

Kinnipidav ametnik peab sind teavitama sinu kinnipidamise põhjustest ja sulle esitatud süüdistustest sinu kinnipidamise hetkel. Kuid vahel ei ole võimalik kinnipidamise hetkel sulle üksikasjalikumat teavet sinu süüdistuste kohta anda. Inimõiguste kohaselt võib sind kinnipidamise põhjustest teavitada ja süüdistuste kohta teavet anda paari tunni jooksul peale sinu kinnipidamist. Inimõigused ei nõua, et sulle antakse selles staadiumis täielik ja lõplik kirjeldus kõigist sinu vastu esitatud süüdistustest.

Eestis antakse kinnipeetud kahtlusalusele otsekohe kirjalik teatis tema õiguste kohta kriminaalmenetluses. Kahtlusalusel on õigus hoida kinnipidamise jooksul teatist oma käes. Kui kahtlusalune ei valda eesti keelt, antakse talle teatis tema emakeeles või keeles, mida ta valdab.

Kinnipidamise protokoll

Eestis kirjutab politsei kinnipidamise protokolli kinnipidamise hetkel või kohe peale sinu politseijaoskonda toomist. Protokoll peab selgitama miks sind kinni hoitakse ja kuidas sinu kinnipidamist vaidlustada. Sul on õigus protokolli lugeda ja allkirjastada. Enne selle allkirjastamist on sul ka õigus protokolli oma arvamusega täiendada selles osas, kas usud, et kinnipidamine ja selle täideviimine oli seaduslik. Peaksid kinnitama ka kas protokollis ära toodud kinnipidamise aeg vastab sinu kinnipidamise tegelikule ajale, kuna sinu lubatava kinnipidamise pikkust arvestatakse protokollis märgitud ajast. 

Sinu kinnipidamise põhjused ja sulle esitatud süüdistused tuleb sulle selgitada lihtsas ja mitte tehnilises keeles. Lisaks, kui sa ei mõista keelt, milles protokoll on kirjutatud, peab politsei selgitama sulle kinnipidamise põhjuseid ja süüdistusi keeles, mida sa mõistad. Sul on õigus nõuda juurdepääsu tõenditele, mis on olulised kinnipidamise kohtus vaidlustamiseks.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kui sind ei teavitata koheselt ja piisavalt sinu kinnipidamise põhjustest ja sinu vastu esitatud süüdistustest, võib selle tulemuseks olla isikuvabaduse ja turvalisuse õiguse rikkumine.

Materjalid

Viimati uuendatud 06/09/2017