Kas sult võidakse nõuda enda vastu ütluste andmist?

Mitte keegi ei või sundida sind enda vastu teavet andma, isegi kui sind süüdistatakse väga raskes kuriteos. Eestis peab politsei sind sellest õigusest teavitama kinnipidamise hetkel.

Pead olema ettevaatlik selle suhtes, mida ütled, kuna seda teavet võidakse hiljem kohtus sinu vastu kasutada. Kuid pead andma tõele vastavat teavet oma identiteedi kohta, nagu näiteks oma ees- ja perekonnanime. Ekspert võib ka sind üle vaadata ja võtta proove, näiteks sõrmejälgi ja DNA proove. 

Milliseid inimõigusterikkumisi võib esineda?

Kui sind sunnitakse vastu enda tahtmist rääkima või enda vastu ütlusi andma, võib selle tulemuseks olla õiglase kohtupidamise õiguse rikkumine. Loe lisaks õiguse kohta mitte anda ütlusi.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/09/2017