Õigus teada oma päritolu

Sul on õigus teada saada üksikasju oma päritolu kohta, mis võib sul aidata teada saada tõde oma isikliku identiteedi oluliste aspektide kohta. See õigus moodustab osa õigusest era- ja perekonnaelule.

Teave sinu päritolu kohta hõlmab sinu vanemate identiteeti ja sinu sünni ja kasvatusega seotud asjaolusid. Teatud määral kattub see õigus üldisema õigusega juurdepääsule oma andmetele, kui teave sinu päritolu kohta on juba riigi poolt kogutud ja teatud viisil talletatud.

Õigus teada oma päritolu võib olla ka seotud isaduse määramisega, kui seos sinu bioloogilise isaga ei ole õiguslikult tuvastatud.

Teave selle osa kohta

Selles lõigus saad teada, millisele teabele oma päritolu kohta võid juurde pääseda ja kuidas seda teavet riigiastutustelt taotleda.

Loe lisaks:

Materjalid

Viimati uuendatud 21/10/2020