Teave sinu päritolu kohta

Sul on õigus juurde pääseda teabele oma päritolu kohta.

See teave võib sisaldada:

  • sinu bioloogiliste vanemate identiteeti
  • sinu sünni asjaolusid, näiteks sünniaega ja kohta
  • kui oled leidlaps – mistahes teavet sinu leidmise asjaolude kohta

oluline Leidlapsed on lapsed, kes on pärast nende sündi hüljatud kas haiglas või mujal, ning kellel ei ole tõendeid oma päritolu kohta.

  • hoolekandeasutuses veedetud lapsepõlve kohta

Kui oled alaealine lapsendatud laps ja sinu lapsendajad on nõus, on sul on õigus saada teavet oma bioloogiliste vanemate, vanavanemate, vendade ja õdede kohta. Kõik need inimesed peavad oma identiteedi avalikustamisega nõus olema. Kui oled lapsendatud laps, kes on saanud täiskasvanuks, on sul õigus saada lapsendamise kohta teavet Sotsiaalkindlustusametilt.

Oma loomulikust perekonnast eraldatud lapsed

Kui oled lapsena olnud riiklikul hoolekandel, võid tahta leida teavet oma kasuvanemate, lapsendajate või teiste sind enda hoole alla võtnud isikute identiteedi kohta, selle kohta, kus oled elanud, oma tervisliku seisundi ja teiste kasvatamisega seotud tingimuste kohta.

Tunnistatakse, et isikutel, kes on olnud riiklikul hoolekandel, on eriline huvi saada teavet, mis on vajalik mõistmaks nende lapsepõlve ja varajast arengut 

Vastavalt Eesti seadustele peab kohalik omavalitsus andma lapsele teavet tema päritolu, perekonnast eraldamise põhjuste ja järgnevate hooldusküsimuste kohta.

Juurdepääs teabele

Igasugune teave sinu päritolu kohta on sinu isikuandmed ja seega kaitstud õigusega eraelu puutumatusele.

Loe üldisemalt oma andmetele juurdepääsu õiguse kohta.

Loe täpsemalt selle kohta, kuidas taotleda teavet oma päritolu kohta.

Materjalid

Viimati uuendatud 11/04/2024