Kuidas küsida teavet oma päritolu kohta

Registri väljavõtteid väljastavad linna- ja vallavalitsused ja ka Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus. Andmetele saab juurde pääseda ka rahvastikuregistri e-teenuse kaudu riigiportaalis eesti.ee.

Kui otsid vana teavet oma päritolu ja sugupuu kohta, peaksid pöörduma rahvusarhiivi poole, need asutused peaksid selgitama, kuidas arhiivist teavet küsida.

Sinu taotluse läbivaatamine

Praktikas ei tohiks olla raske oma päritolu kohta taotletud andmeid kätte saada.

Kui soovid juurde pääseda piiratud teabele, mis ei ole üldiselt avalikkusele kättesaadav, peaksid oma taotluses ära märkima teave küsimise põhjused. Asjassepuutuv asutus hindab sinu taotlust ja otsustab, kas anda sulle juurdepääs sellisele teabele.

Selle otsuse tegemisel kaaluvad nad sinu õigust teada oma päritolu nende isikute privaatsuse vastu, kelle kohta oled teavet taotlenud. Seetõttu võib institutsioon, sõltuvalt sinu konkreetsest olukorrast, sinu taotluse tagasi lükata või täita seda osaliselt. Selline otsus peab sisaldama piisavalt põhjendusi ja ka ära tooma, kuhu seda saab edasi kaevata ja kuidas.

Otsus

Sinu taotlust läbi vaatav asutus peab tegema otsuse hiljemalt 30 päeva jooksul alates päevast, mil ta sai sinu allkirjastatud taotluse või suulise taotluse. Kui asutus ei anna juurdepääsu taotletud teabele, peaks ta selgitama selle põhjuseid ja ära tooma, kuidas saad otsust edasi kaevata. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Tasud

Kuigi sul on õigus pääseda juurde teabele oma päritolu kohta, võidakse sult nõuda taotletud teavet sisaldavate dokumentide leidmise või koopiate tegemise tasude katmist. Sellised tasud ei tohiks ületada teabe kogumisega seotud kulusid.

Materjalid

Viimati uuendatud 11/04/2024