Mis on perekond?

Perekond on faktiline või õiguslikult tunnustatud isiklik suhe kahe partneri vahel, samuti lapsevanema ja lapse vaheline suhe. See suhe on kaitstud õigusega eraelu ja perekonna puutumatusele.

Enamik meist on üles kasvanud ühe või mõlema bioloogilise vanemaga, või lapsendajate, ja õdede-vendadega. Mõned meist on isegi koos elanud perekonnaliikmetega kolmest või neljast põlvkonnast. Võimalik, et oled nüüd loonud oma perekonna.

Inimõigused kaitsevad lähedasi isiklikke sidemeid (suhet) sinu ja perekonnaliikmete vahel. Seda õigust kutsutakse õiguseks era- ja perekonnaelu puutumatusele. Oluline on mõista, kas sinu suhe teiste isikutega vastab perekondlikule suhtele, vastasel juhul ei ole see kaitstud õigusega era- ja perekonnaelu puutumatusele.

Teave selle osa kohta

Selles osas saad teada, kuidas perekondlikud suhted võivad inimeste vahel areneda ja mida „perekonna“ mõiste tänapäeval tähendab.

Võid lisaks lugeda perekonna loomise õiguse kohta.

Materjalid

Viimati uuendatud 21/10/2020