Lapsevanemad

Õigus era- ja perekonnaelule kaitseb lapsevanemaks olemise erinevaid aspekte, kaasa arvatud sinu valikut lapsevanemaks saada või mitte saada ja sinu suhet oma lapsega.

Side, mis on sinu kui lapsevanema ja sinu lapse vahel, isegi kui te koos ei ela, kujundab teie suhet perekonnana. Bioloogiline ja/või juriidiline suhe lapsega loob õigused ja kohustused nii lapsevanemale kui lapsele, alates õigusest teineteise seltsi vastastikusele nautimisele, kuni lapsevanema kohustuseni panustada lapse ülalpidamisse.

Lapsevanemaks olemisel on erinevaid inimõigustes sisalduvaid ja inimõigustega kaitstud  aspekte, näiteks lapsevanemaks saamise (või mittesaamise) valik, lapsevanema-lapse suhte õiguslik tunnustamine ja erinevad vanemlikud õigused.

Teave selle osa kohta

Selles osas saad teada sinu ja lapse vahelise suhte juriidilisest tunnustamisest, lapsendamisprotseduurist ja erinevatest vanemlikest õigustest. Võid teada saada, kuidas sinu huve tuleks tasakaalustada teiste omadega, kaasa arvatud sinu lapse huvidega, huvide või õiguste konflikti korral, ja kuidas kaitsta sinu suhet oma lapsega.

Loe lisaks:

Materjalid

Viimati uuendatud 22/10/2020