Võid kohtus tsiviilkohtumenetlust algatada või sellesse kaasatud olla, kus sul on vaidlus teise inimese või äriühinguga. Need vaidlused peavad olema eraõigusliku iseloomuga, näiteks, lepingute üle, tööga seotud küsimustes, kahjutasu, pärandi või abieluga seotud küsimustes.

Tsiviilkohtumenetluses uurib kohus vaidlusi eraõiguslike isikute vahel. Sinu vastane tsiviilkohtumenetluses on tavaliselt teine isik või äriühing. 

näide Kui oled maksnud mööblifirmale köögilaua kojutoomise eest, kuid see keeldub lauda kohale toimetamast, võid kohtusse tsiviilnõude esitada.

Teatud olukordades võib sinu vastaseks olla ka riigiasutus. See võib juhtuda, kui riik ei ole teostanud avalikku võimu, vaid tegutseb nagu äriettevõte või eraisik.

näide Võid kohtus tsiviilkohtumenetlust alustada, kui riik on sinult bussi rentinud ja keeldub maksmast sinu osutatud teenuste eest.

Õigus õiglasele kohtumõistmisele

Kohtus on sulle ja sinu vastasele tagatud õigus õiglasele kohtumõistmisele. Õigus õiglasele kohtumõistmisele algab hetkest, kui esitad kohtusse oma nõude, või hetkest, mil nõue on sinu vastu esitatud. See ulatub kogu menetluseni ja lõpliku otsuse rakendamiseni.

Õigus õiglasele kohtumenetlusele tagab, et tsiviilkohtumenetlus on võistlev ja põhineb mõlema poole võrdsusel. See tähendab, et:

  • sul on õigus osaleda kohtuistungitel ja esitada oma kohtuasja võrdsetel tingimustel oma vastasega
  • sul on samad õigused ja võimalused kui sinu vastasel esitada tõendeid, väljendada oma märkusi ja väiteid ja esitada oma kaasust
  • kohus ise ei kogu tõendeid, et välja selgitada vaidluse taga peituvat tõde. Ta vaid järgib seadusi. Seega võidab kohtuasja pool, mis on õiguslikult korrektne ja esitab veenvaimad väited ja tõendid

Uuri lisaks oma õiguste ja kohustuste kohta tsiviilkohtumenetluses kohtus. Need tagavad sulle õiglase kohtupidamise ja selgitavad kuidas kaevata kohtuasjades, kus arvad, et sinu õigusi on rikutud.

Viimati uuendatud 02/03/2019