Iga kohtuasi peab järgima mitmeid menetlusnõudeid. Need tagavad sinu täieliku osalemise tõhusas kohtumenetluses.

Menetlusnõuded tagavad et:

  • sulle antakse võimalus sisuliselt kohtumenetluses osaleda
  • kohtuprotsess on tõhus
  • menetlus on avatud avalikule kontrollile

Tagatised

On mitmeid tagatisi, et sa oleksid võimeline aru saama, mis sinu kohtuasjas toimub ja esitama oma väiteid kohtule võrdsetel tingimustel oma vastasega. Need tagatised katavad kogu menetlust, alates sinu õigusest kasutada keelt, mida sa mõistad, kuni sinu õigusteni edasikaebamismenetlustel, kus võimalik. 

Õiglase kohtumenetluse õigus nõuab ka, et kohtumenetlus oleks kiire ja tõhus. See tähendab, et kohtumenetlus ja kohtuotsused peavad üldiselt avalikkusele kättesaadavad olema. Kohtuotsus peab sisaldama piisavalt põhjendusi, et sina ja ühiskonna liikmed mõistaksid, miks kohus on ühel või teisel viisil otsustanud.

Tutvu lähemalt menetlusnõuetega tsiviilkohtumenetluses kohtus. Kui neid ei täideta või ei järgita korrektselt, võib selle tagajärjeks olla sinu õiglase kohtupidamise õiguse rikkumine.

Viimati uuendatud 10/01/2017