Mil tahes oled seotud vaidlusega sinu tsiviilõiguste üle, peab sul olema juurdepääs õiguskaitsele. Sellele võivad olla teatud nõuded, kuid need ei tohi olla liigsed, et sa ei suuda neid täita.

Mil tahes oled vaidluses oma tsiviilõiguste üle, nagu näiteks vaidluses lepingu, kahjutasu, tööhõive või abielu üle, peab sul olema juurdepääs õiguskaitsele. Kuid sellel võivad olla mõned tingimused, mida pead järgima:

Kaebuse liik

Kohus tegeleb vaid eraõiguse vaidlustega tsiviilkohtumenetluses. See tähendab, et kohus keeldub vastu võtmast sinu kaebust, kui see ei ole eraõigusliku iseloomuga ja oled valinud vale kohtu.

näide Tsiviilkohtumenetluse kohus ei vaata läbi sinu kaebust riigiasutuse otsuse vastu, millega keelduti sinu elamisluba pikendamast. Riigiasutuse otsuse üle tuleks kaevata teises, halduskohtus.

Nõuded

Sinu õigus kohtusse pöörduda võib olla piiratud tähtaegade või lõivudega. Need nõuded peavad olema mõistlikud, et neid oleks võimalik täita.

Lõivud

Kui esitad kohtule tsiviilnõude, võidakse nõuda, et maksad teatud lõivu, mis ei tohi olla aga ülemäärane, et sa ei suudaks kohtusse minekut endale lubada. See ei tähenda, et peaksid suutma nõutud lõivu maksta kergesti. Lõivud sätestatakse seaduses igat liiki nõude jaoks. Kui sa ei suuda oma varalise seisundi tõttu nõutud lõivu maksta, võid küsida kohtult lõivu vähendamist või et sellest loobutaks.

Tähtajad

Menetlustähtajad nõuetele ja palvetele kohtule on lubatud, kuid nad ei tohi olla nii lühikesed, et sa ei suuda teha seda, mida sinult nõutakse antud aja jooksul. Tähtajad erinevad sõltuvalt sellest, mis liiki nõuet tahad, et kohus läbi vaataks.

näide Tähtaeg esitamaks lepingust tulenevat nõuet kohtule on kolm aastat, kuid tähtaeg madalama astme kohtu otsuse edasikaebamiseks on 30 päeva. 

Pead tähtaegade järgmisel olema hoolikas, või ei saa sa oma õiguste rikkumist väita. Kuid kui oled tähtaja mööda lasknud ja sul on selleks hea põhjus, lubavad Eesti seadused sul kohtult paluda tähtaega ennistada.

Materjalid

Viimati uuendatud 11/11/2018