Sul on õigus kaevata, kui leiad, et sul on ebaseaduslikult keelatud osaleda vabatahtlikus töös.

Töövaidluskomisjon

Kui leiad, et su vabatahtliku töö sisu ja töötingimused vastavad tegelikult töösuhte tunnustele, on sul õigus pöörduda töösuhte tuvastamise nõudega töövaidluskomisjoni. Avalduses märgitavad andmed on sätestatud töövaidluse lahendamise seaduses.

Tsiviilkohtumenetlus

Samuti võid pöörduda nõudega vabatahtliku töö korraldaja vastu maakohtusse vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustikule, näiteks kui soovid nõuda hüvitist vabatahtliku töö käigus tekkinud kahju eest.

Kaebused rahvusvahelistele inimõiguste institutsioonidele

Kui leiad, et Eesti institutsioonid või kohtud ei ole sinu õiguste rikkumist heastanud, võid esitada kaebuse rahvusvahelistele ja Euroopa institutsioonidele, näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtule või ÜRO Inimõiguste Komiteele.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023