Vabatahtliku kohustused

Millised on sinu kohustused vabatahtlikuna?

Kuna Eestis ei ole konkreetselt vabatahtlikku tööd reguleerivat seadust, sõltuvad su kohustused suuresti sellest, kus sa vabatahtlikuna töötad. Mõned seadused sätestavad vabatahtlikele teatud nõuded, näiteks tervisekontrolli või vastava koolituse läbimine. Üldiselt võib öelda, et vabatahtlikuna on sul kohustus:

  • täita sulle usaldatud ülesandeid
  • täita töö tegemisel vabatahtliku töö korraldaja juhiseid
  • olla tähelepanelik sinu käsutusse antud vara ja rahaliste vahendite suhtes
  • teavitada vabatahtliku töö korraldajat viivitamata raskustest, mis avaldavad või võivad avaldada negatiivset mõju vabatahtliku töö kulgemisele, samuti tekkinud kahjudest või kahjude tekkimise ohust
  • mitte avaldada oma vabatahtliku töö käigus saadud teavet, mida korraldaja on kirjalikult märkinud kui konfidentsiaalset
  • vabatahtliku töö korraldaja nõudmisel esitada karistusregistri väljavõte

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023